Loading... Please wait...

Phiếu Quà Tặng

 

Sử Dụng Phiếu Quà Tặng

Để sử dụng phiếu quà tặng tại So Angels, Xin theo những bước sau đây.

  1. Bạn cần mã số cho phiếu quà tặng đã được gởi qua email cho bạn. Mã số có định dạng giống như là Z50-Y6K-COS-402.
  2. Xem sản phẩm trong trang và đưa vào giỏ như thường lệ.
  3. Nhấp vào Xem Giỏ Hàng để xem nội dung của giò hàng.
  4. Điền vào mã số quà tặng vào 'Sử Dụng Phiếu Quà Tặng' và nhấp 'Nhập'

TRANG BLOG

Đăng ký nhận thông tin